Židovská obec rozšířila svou nabídku o nová turistická lákadla

V suterénu objektu ležícího vedle Pinkasovy synagogy je veřejnosti zpřístupněna historická mikve, která patří k nejstarším dokladům židovského osídlení v dané oblasti.
Mikve, která v judaismu tradičně slouží k rituálnímu očištění osob a předmětů, byla objevena v průběhu archeologického průzkumu v roce 1968 a podle dochovaného zdiva a nalezené keramiky je pravděpodobné, že pochází nejspíše z počátku 16. století.

Reklama

Komentované prohlídky pro jednotlivce i skupiny maximálně patnácti osob budou pořádány od neděle do pátku, vždy ve 13 hodin. V případě zájmu budou další prohlídky umožněny vždy v každou nadcházející celou hodinu. Vstupenky je možné zakoupit ve všech prodejních místech ŽOP a Židovského muzea v Praze za jednotnou cenu 100Kč.

Druhou novinkou v nabídce Židovské obce v Praze je Starý židovský hřbitov na Žižkově, který je od 1. ledna 2014 opětně pod správou ŽOP. Tento druhý nejstarší židovský hřbitov, který byl založen v roce 1680 jako morové pohřebiště pražské židovské obce, je významnou umělecko-historickou památkou.

Bylo zde pohřbeno na 40 000 osob, mezi nimi řada významných rabínů a učenců. Nejnavštěvovanější je hrob pražského vrchního rabína Ezechiela Landaua (1713-1793). Pro návštěvníky je letos hřbitov zdarma otevřen s výjimkou sobot a židovských svátků v neděli, úterý a ve čtvrtek v době od 11 do 16 hodin a v pátek od 10 do 14.

Od 1. dubna je po zimní přestávce znovu otevřena Jeruzalémská synagoga, jedna z nejkrásnějších synagog v Praze. Kromě tradičních lákadel, jako jsou večerní komentované prohlídky s krátkou ukázkou hry na varhany, které se letos uskuteční od května do srpna vždy poslední čtvrtek v měsíci, nebude chybět kupříkladu Cyklus varhanních koncertů. V jeho rámci na historický nástroj z dílny Emanuela Štěpána Petra zahrají kolegové a přátelé varhaníka Jeruzalémské synagogy Václava Petera.
Na balkoně Jeruzalémské synagogy jsou ke zhlédnutí dvě stálé expozice, v přízemí synagogy budou během sezony k vidění tři krátkodobé výstavy.
Jeruzalémská synagoga je otevřena od 1. dubna do 31. října od 11 do 17 hodin denně kromě sobot a židovských svátků.

Turistům je po celý rok přístupná Staronová synagoga – nejstarší památka pražského židovského města. Od 1. dubna je otevřena denně mimo sobot a židovských svátků od 9 do 18 hodin. Děti do šesti let mají vstup do synagogy zdarma; samozřejmě je možné zakoupit i rodinné vstupné. Již tradičně jsou v prostorách synagogy zdarma k dispozici vyškolení průvodci, kteří zájemcům poskytnou odborný výklad o historii i současnosti synagogy.

Staronová synagoga požívá v židovském světě mimořádné úcty a za staletí je opředena řadou pověstí a legend. Jak vypráví pověst, synagogu chránili za požárů svými křídly andělé proměnění v holubice, a tak zůstala uchována bez vážnějšího poškození až do dnešních dnů. Podle jiné pověsti jsou na její půdě uloženy pozůstatky Golema, kterého na ochranu pražské obce vytvořil a oživil velký rabi Löw.

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama