Čas zámořských objevů – nová výstava Náprstkova muzea

Čas zámořských objevů. Vydejte se na dobrodružnou plavbu kolem světa s novou výstavou Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur

Národní muzeum otevřelo výstavu Čas zámořských objevů, a zahajuje tak nový výstavní cyklus Peníze. Dobrodružná výstava provede návštěvníky dobou, kdy Evropané začali objevovat dosud nepoznané končiny, a seznámí je se světem mořeplavců, výzkumníků, domorodců, otroků, misionářů i pirátů, kteří jsou s tímto obdobím nerozlučně spjati. Výstava na jednom místě představí exkluzivní předměty z českých i zahraničních sbírek: vzácné exponáty z aztécké a incké sbírky Náprstkova muzea, nejcennější obraz Národního muzea od José Márii Velaska Údolí Ciudad de México z hory Santa Isabel a další malby. Návštěvníci uvidí i řadu mimořádných zápůjček ze zahraničních muzeí včetně monumentálního portrétu nejznámějšího mořeplavce světa – Kryštofa Kolumba – ze sbírek Kunsthistorisches Museum ve Vídni. Řada předmětů bude vystavená v České republice vůbec poprvé.

Reklama

Dějiny zámořských objevů se pro starý kontinent začaly psát v 15. století, kdy se objevitelské výpravy Portugalců a později Španělů snažily novými námořními cestami dostat k  pokladům Východu, obepluly Afriku a nakonec objevily nový svět. Hnací silou těchto expedic byla touha po bohatství nepoznaných krajin –  nových komoditách, především po koření důležitém pro chuť a konzervaci potravy. Dobyvatelé ale zároveň toužili po zlatě a stříbře, které tehdejší Evropa potřebovala pro rozvoj ekonomiky a obchodu.  Na dobyvačné a obchodní výpravy navázaly v 18. století početné vědecké expedice, které z nových krajů přivážely poznatky o způsobu života i jazycích domorodců, místní fauně, floře a jejich nerostném bohatství.

Zámořské objevy změnily ekonomiku starého světa
Čas zámořských objevů je první výstavou z výstavního cyklu Peníze, který přiblíží návštěvníkům Národního muzea fungování světa z ekonomického hlediska. Byly to právě zámořské objevy výprav, přivážejících do Evropy drahé kovy, otroky a nové plodiny, které změnily ekonomické fungování starého světa a život jeho obyvatel.
Období objevitelských výprav přineslo Evropě nejen zlato a stříbro, ale i dnes úplně běžné zboží jako kávu, čaj, čokoládu, brambory nebo rajčata. Jak to vše změnilo život lidí v Evropě, uvidí návštěvníci na naší výstavě, která je určena nejen odborníkům, ale všem zájemcům o historii a lidem s romantickou duší.“ dodává Michal Lukeš, generální ředitel Národního muzea.

Jak lidé vnímali svět v minulosti?

Dobové mapy, globy, grafiky a rukopisy ilustrují představy o světě doby zámořských výprav a objevů, vystaven bude mimo jiné i zemský globus ze Strahovského kláštera, pocházející již z roku 1632. Osobnosti slavných mořeplavců a dobyvatelů přiblíží historické dokumenty a malby, mezi nimi i portrét objevitele Ameriky Kryštofa Kolumba z vídeňského Kunsthistorisches Museum nebo portrét dobyvatele Hernána Cortése z Lobkowiczkých sbírek. Misionářskou činnost Evropanů dokumentují pozlacené kalichy z Arcibiskupství pražského, svět, který zámořské expedice objevily a zkoumaly, přibližují předměty z amerických, afrických nebo asijských sbírek Náprstkova muzea.

Dobyvatelé, obchodníci, námořníci i otrokáři
Čas zámořských objevů provede návštěvníky životem hlavních protagonistů i dalších účastníků odvážných výprav – posádky dobyvatelských, obchodních, vědeckých i pirátských lodí, ale i životem domorodého obyvatelstva a otroků. „Návštěvníci se na výstavě seznámí s tím, co všechno zámořské výpravy Evropanů přinesly samotné Evropě i objeveným zámořským končinám, k jakým kontaktům, střetům a vzájemnému přínosu docházelo v tomto významném období,“ přibližuje výstavu její autorka Kateřina Klápšťová.

Náprstkovo muzeum zve děti i rodiče: Zažijte zámořskou plavbu na vlastní kůži
Strach z neznámého, který prožívali dávní mořeplavci, navodí návštěvníkům promítání mořských oblud a monster na plachty repliky části Kolumbovy lodi Santa María. Velký interaktivní globus umožní návštěvníkům výstavy vydat se po trase objevných plaveb. Pro děti je připravena dobrodružná stezka v podpalubí s krysou Kolumbou a švábem Kukaračou, kteří provázeli námořní výpravy při všech velkých objevech. Oba kamarádi se stali i průvodci dětí výstavou a jsou hlavními hrdiny kresleného komiksu a scének ve spodních částech výstavních vitrín. Výstavu doplňuje bohatý program v podobě přednášek, workshopů a tematických víkendů.

Další výstavy z cyklu Peníze:

Výstavní cyklus Peníze připravilo Národní muzeum pro své návštěvníky na sezónu 2013/2014. Výstavy v různých objektech Národního muzea představí peníze jako společenský fenomén a jejich vliv na život v průběhu dějin.
Peníze (Nová budova Národního muzea) od 29. listopadu 2013                                                              
Aféry (Nová budova Národního muzea) od 29. listopadu 2013
Venkov (Národopisné muzeum – Musaion) březen 2013
                                                     
Národní muzeum – Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur
Betlémské náměstí 1, Praha 1, 110 00
Praha, 14. listopad 2013

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama