Prázdninové tipy na výlety do jeskyní

V České republice je téměř 4000 jeskyní. Z nich je veřejnosti zpřístupněných čtrnáct. V zimním období jsou kromě čtyř ostatní pro veřejnost uzavřeny, ale ty, které jsou otevřeny, nabízejí oproti letní sezóně klidnější návštěvu bez čekacích dob u pokladen.

Reklama

Na území Čech jsou jeskyně tři a na území Moravy pak zbývajících jedenáct. Správa jeskyní ČR sídlí v Průhonicích u Prahy.

MLADEČSKÉ JESKYNĚ

V okolí malé obce Mladeč západně od Litovle vytvořily vody pradávných toků řadu jeskyní, z nichž je největší systém Mladečských jeskyní, nazývaný dříve Bočkova díra nebo Fürst Johanes Höhle.

Je to velmi členitý labyrint chodeb, dómů a vysokých komínů s pozoruhodně modelovanými stěnami a stropy a také krápníkovou výzdobou. Některé chodby zasahují až pod hladinu podzemních vod.

Jejich největší kouzlo, hlavně pro malé návštěvníky je rekonstrukce nejsevernějšího osídlením jeskyně člověkem cromagnonským (Dóm mrtvých), kteří zde žili před více než 31 tisíci lety. Po pradávném zavalení vchodu byly jeskyně znovu objeveny kolem roku 1826 při lámání kamene, od přelomu 19. a 20. století jsou zpřístupněny veřejnosti a od roku 1911 jsou elektricky osvětleny.
Prohlídková trasa je dlouhá 380 metrů a délka prohlídky je cca 40 minut. Teplota v jeskyní se pohybuje kolem 8 stupňů Celsia.

Ze vstupní expozice v provozní budově sestupují návštěvníci skalním portálem do Dómu mrtvých.

Jsou tu k vidění paleontologické nálezy, rekonstrukce pravěkého ohniště, nástroje cromagnonských lidí a kosterní pozůstatky pleistocenních zvířat. Vyzařuje zde atmosféra tajemna a odkryté minulosti. Trasa pokračuje kolem komínu vyplněného balvanitou sutí, o kterém se předpokládá, že to byl původní vchod do jeskyně. Návštěvníci zde pohlédnou do nejvyšší úrovně podzemního systému a kolem mohutných rozpraskaných stalagmitů se dostanou na Křižovatku. Z vysoké prostory vybíhá pět chodeb do různých směrů, které ústí do Labyrintu. Kolem sintrového útvaru Zkamenělý hřib a jeskyně U ještěra vede schodiště do nejnižší zpřístupněné prostory – Modré jeskyně. Pak se návštěvníci vracejí do Kaple, kde je čeká symbol jeskyně, překrásný, přes dva metry vysoký stalagmit Mumie. Odtud vede další trasa do vysoké síně – Chrámu přírody, kde jsou na stěnách krásně zbarvené sintrové náteky a krápníkové útvary. Bezejmennou a Netopýří jeskyní pokračuje prohlídka do dómu objeveného kladečskými občany roku 1902. Návštěvní okruh se uzavírá opět v Dómu mrtvých a tak poslední dojem před návratem na zemský povrch zanechává tajuplné pohřebiště našich předků a kosti zvířat, která je obklopovala. Celá trasa byla v roce 2003 citlivě zrekonstruována.

Když prostory jeskyní pod vrchem Třesín po dlouhých desítkách tisíc let objevili znovu na počátku 19. století lidé, našli zde údajně kosti obra a kostěné nástroje. Několik desetiletí však byly jeskyně cílem neodborných návštěvníků, kteří spolu s krápníkovou výzdobou odnášeli i cenné artefakty a kosti. Až v letech 1881 – 1882 provedl první odborný výzkum kustod vídeňského muzea Josef Szombathy. Začátkem 20. století výzkumy pokračovaly, ale většina nálezů byla zničena při požáru zámku v Mikulově na konci II. světové války.

Naučná stezka Třesín

Asi 8 kilometrů dlouhý okruh lesními cestami přes vrch Třesín začíná a končí v Mladči. Během příjemné, zhruba dvouhodinové procházce po devíti zastaveních se seznámí návštěvníky s živou i neživou přírodou této chráněné krajinné oblasti, s jejím krasovým terénem se škrapy, závrty a propady, s puklinovými jeskyněmi a komíny, s geologickými varhanami na lokalitě Brodka, Řimickými vyvěračkami v údolí Moravy a vedle Mladečských jeskyní jej zavede i do romantické jeskyně Podkovy. Při krajinářských úpravách v 19. století zde vybudovali Lichtenštejnové i několik romantických staveb – Rytířskou síň, Obelisk a Chrám přátelství a upravili i skalní útvar Čertův most.

Mnoho informací najdete i na našich webových stránkách www.caves.cz

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama