Přírodní rezervace Blšanský Chlum mění svou podobu

Ekologové dokončili entomologický monitoring přírodní rezervace Blšanský Chlum.

V lokalitě se vyskytuje velký počet vzácných teplomilných druhů rostlin a živočichů. Na jejich záchranu občanské sdružení DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie v rezervaci realizuje pastvu koz a ovcí, která zamezuje opětovnému bujení náletových dřevin.  Jedinečnost bývalého vojenského cvičiště bude biologům i návštěvníkům zachována díky projektu „Natura v zeleném aneb Management evropsky významných lokalit ovlivněných vojenskou činností“, který byl zahájen díky podpoře programu NET4GAS Blíž přírodě v roce 2012.

Reklama

Výsledky vstupní studie daly ekologům zelenou již v loňském roce. Během podzimu odstranili nálety křovin v nejcennějších částech lokality a letos sem nasadili více než stovku koz a ovcí.

„Pastva zlepšuje druhovou skladbu travních porostů, a tím podporuje rozvoj cenné fauny a flóry“, upřesnila Lenka Vokasová, manažerka projektu Natura v zeleném, DAPHNE ČR. Stádo bude na Blšanském Chlumu do konce června a poté znovu během října. V příštím roce bude postup obdobný. „Na zdejší unikátní biotop je vázán například přástevník kostivalový, který je předmětem ochrany této lokality,“ doplnila L. Vokasová.

Blšanský Chlum je bývalým vojenským prostorem a jako takový je veřejností mylně považován za přírodně zdevastovaný. Opak je však pravdou. Jde o unikátní přírodní biotop, jehož desetihektarový reliéf vznikl vlivem dlouhodobého používání těžké techniky. Udržení žádoucího stavu tohoto území je nyní pro přežití mnoha druhů rostlin a živočichů vázaných na plochy s rozrušovaným povrchem nezbytné.

Projekt Natura v zeleném byl zahájen v roce 2012 na dvou pilotních evropsky významných lokalitách, zařazených do soustavy Natura 2000 – obdobný management jako na Blšanském Chlumu je realizován zároveň na lokalitě Načeratický kopec v okrese Znojmo.

Smyslem programu NET4GAS Blíž přírodě je také představit tyto unikátní přírodní lokality veřejnosti a vzbudit tak zájem o jejich ochranu Blšanský Chlum tak bude od jara lépe přístupný obdivovatelům přírody i turistům z širokého okolí, kteří se o lokalitě více dozví z instalované ho informačního panelu a ocení  obnovenou, místním lidem dobře známou studánku s posezením a výhledem na nedaleké vrcholky Českého Středohoří.

Více informací o lokalitě Blšanský Chlum i dalších projektech programu NET4GAS Blíž přírodě, najdete na internetových stránkách www.blizprirode.cz

Posláním občanského sdružení DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie je přispívat k ochraně přírody a k šetrnému hospodaření v krajině prováděním odborného výzkumu i praktické činnosti a osvěty v oblasti ekologie a zemědělství. DAPHNE ČR bylo založeno v roce 2004.

Společnost NET4GAS je spolehlivým a bezpečným provozovatelem přepravní plynárenské soustavy. Oblast jejího podnikání tedy úzce souvisí s otázkou ochrany přírody a jejího zachování pro další generace. Z tohoto principu se odvíjí nejen její odpovědné podnikání, nad rámec zákonných norem, ale i dlouhodobá strategie firemního dárcovství realizovaná v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě. NET4GAS je generálním partnerem Českého svazu ochránců přírody a projektů o.s. DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie „Revitalizace rašelinišť v Krušných horách“ a „Natura v zeleném aneb Management evropsky významných lokalit ovlivněných vojenskou činností“.  Podporuje i další projekty, pro které motto „Blíž přírodě“ znamená významnou součást trvale udržitelného rozvoje. Podrobné informace o zpřístupněných lokalitách, které slouží jako zajímavé tipy na výlet, představuje veřejnosti na internetových stránkách www.blizprirode.cz.

 

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama