Výstava „Rožmberkové a naše společná historie“ v Dačicích

V Městském muzeu a galerii Dačice bude od 13. února do 10. března 2013 přístupna veřejnosti rozsáhlá putovní výstava s názvem „Rožmberkové a naše společná historie“.

Návštěvníci budou mít možnost zhlédnout ojedinělou výstavu, která přibližuje působení významného šlechtického rodu nejen v jižních Čechách, ale zachycuje i vazby na sousední Rakousko.

Reklama

V závěru roku 2011 uplynulo 400 let od úmrtí posledního mužského potomka šlechtického rodu Rožmberků Petra Voka (1. 10. 1539-6. 11. 1611). Tento rod po staletí výrazně dominoval jihočeským dějinám, obsazoval klíčové pozice v Českém království a velmi významně tak ovlivňoval historické dění na území dnešní České republiky, ale, a to je méně známo, i mnoha míst současného Dolního a Horního Rakouska. Oslavám tohoto jubilea byla přímo v roce 2011 věnována řada akcí pořádaných na území Jihočeského kraje, ale i v dalších místech naší republiky. Jedním z nich bylo hlavní město Praha, ve kterém byly oslavy Rožmberského roku již v prosinci 2010 zahájeny celoroční výstavou „ROK RŮŽE“, a to přímo v Rožmberském paláci v prostorách Pražského hradu. „Pražská“ výstava se setkala s velkým zájmem veřejnosti, navštívily ji statisíce lidí. Po úspěchu v Praze se vrátila tato zajímavá a čtivá expozice domů na jih Čech, kde naštěstí neskončila ve skladu, ale byla přeměněna na expozici putovní a změnil se i samotný dosah výstavy. Stávající výstavu totiž organizátoři obohatili o informace týkající se působení Rožmberků v Rakousku.
      
Rožmberkové měli s rakouskou stranou kontakty několika druhů. Jednak to byly příbuzenské vazby, kdy díky sňatkům rod získal vliv nebo drobná panství v Rakousku. Není proto překvapením, že tam nalézáme podobnou architekturu jako u nás.
Jižní Čechy navíc vzkvétaly díky rožmberskému přeshraničnímu obchodu. Do Rakouska se vyváželo především pivo, med a medovina, naopak do Čech se přes velké trhy ve Freistadtu dostávalo luxusní zboží jako jižní ovoce nebo koření z Asie.

Působení slavného rodu Rožmberků se dotýkalo mnoha míst v Horním i Dolním Rakousku. Vzhledem k tomu, že tato zajímavá linie prochází společnou historií na obou stranách dnešní hranice, nabízelo se realizovat společně s rakouskými partnery projekt s názvem „ROK RŮŽE – Rožmberkové a naše společná historie – putovní výstava 2012“. V průběhu roku 2012 instalovala Regionální rozvojová agentura jižních Čech RERA a. s. tuto výstavu v několika s rodem historicky významně spjatých místech, jak v Jihočeském kraji, tak v Horním Rakousku. Výstava byla zahájena slavnostní vernisáží 20. 1. 2012 ve Freistadtu. Následně byla pro konání výstavy vybrána jihočeská města Borovany, Zlatá Koruna a jako poslední hornorakouský Haslach. V závěru loňského roku pak výstava probíhala v dolnorakouském Raabsu. Tyto společné přeshraniční aktivity jihočeské a rakouské strany jsou realizované za podpory Fondu malých projektů v rámci Programu Cíl 3 – EÚS Rakousko-Česká republika 2007-2013.

Výstava nabízí prostřednictvím textových a obrazových panelů nahlédnutí do světa Rožmberků. Přibližuje genealogii rodu, představuje nejvýznamnější představitele i mecenáše, stavitele, zabývá se alchymií, dolováním a mincovnictvím, správou panství, rybníkářstvím, pivovarnictvím, stravováním, rodovými slavnostmi, ženami u dvora, pověstmi, zábavou aj. Výstava je zároveň doplněna trojrozměrnými exponáty, obrazy, figurínami v dobovém oblečení či replikami historických kostýmů z Regionálního muzea v Českém Krumlově.

Rožmberská výstava je pojata jako volný předstupeň Zemské výstavy 2013 a také jako pozvánka na ni. Ta je pro Jihočeský kraj a Horní Rakousko nejvýznamnější společnou aktivitou pro rok 2013.

Kulturní akce

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama