Akademický košt nabídne přednášku o globálním vlivu slivovice

Spousta vzorků a zábava s velkou dávkou recese – takový bude 15. jubilejní akademický košt slivovice s revolučním návratem.

Zúčastnit se ho bude možné v úterý 5. února od 17 hodin v prostorách Fakulty technologické na náměstí T. G. Masaryka. Košt pořádá Námořnická unie ve spolupráci s Formací V.S.R. pro Společnost pro šíření odkazu Albrechta z Valdštejna.
Kulturní program zahájí slavnostní pochod generálů s insignií. „Následovat budou úvodní projevy, na které naváže přednáška o globálním vlivu slivovice v novém tisíciletí. Připravené je také magické vystoupení kouzelníka Šeklina, autorská poezie Vladimíra Tetkovského a divadelní hra Královský ethanol,“ prozradil Dušan Fojtů, člen přípravného výboru. Dodal, že k tanci a poslechu zahraje a zazpívá zlínská legenda Jazzzubs.

Reklama

Akademický košt má také své motto: „NEPIJEME, ABYCHOM PADALI … ŠTAMPRLE SLIVOVICE NA KURÁŽ JE K ŽIVOTU POTŘEBNÁ … JAKO LÁSKA … TEDY ZRÁDNÁ, NĚKDY HŘEJIVÁ, NĚKDY BEZMOCNÁ, NĚKDY HLUCHÁ, NĚKDY ZOUFALÁ … NEBO OSTUDNÁ … JAKO ROZEDNÍVAJÍCÍ SE RÁNO PŘED PÁLENICÍ!.“

Samotné koštování proběhne podle přesných pravidel:

§1 Každý zájemce o hodnocení odevzdá 1/2 litru slivovice v transparentním obalu.
§2 Vzorky bude přebírat dlouhodobě abstinující paní inženýrka Ludmila Ošívková v laboratoři 325/U1 (stará budova Fakulty technologické, Náměstí T.G.M. 275); nejpozději do pondělí 4. února 2013 do 15 hodin, tel.: +420-57-603-1325. Ve výjimečných případech lze vzorky přihlásit i v místě a času konání koštu (pouze při velké vzdálenosti vzorku).
§3 Do soutěže bude zařazeno prvních 64 přihlášených vzorků.
§4 Každý producent se stává zároveň i hodnotitelem; v případě vážných překážek musí producent udělit mandát jinému hodnotiteli.
§5 Líbání je povoleno po pátém kole (kdy již bude ústní dutina dokonale dezinfikována) se souhlasem líbající/ho i líbaného/né (resp. líbající/ho i líbané/ho).
§6 Vstup osob bez vzorků a osob doprovodných je po uhrazení povinného příspěvku na kulturní program dobrovolný.
§7 Výše dobrovolného příspěvku pro osoby uvedené v § 6 lze odvodit od platné sazby stravného stanovené zákonem č.125/1998 Sb. o cestovních náhradách.
§8 Vstupné osob uvedených v § 6 je možné nahradit příspěvkem pitelného destilátu na občerstvení v minimálním množství 0,5 l. To však nenahrazuje příspěvek na stočné.
§9 Hodnocení proběhne švýcarským způsobem.
§10 Připraveny budou: kulturní vložky, přestávky, občerstvení, živá hudba a toalety na etáži.
§11 Cestovné a pobyt na protialkoholické záchytné stanici si hradí každý sám.
§12 V dobrovolném příspěvku na stočné jsou garantovány silné zážitky a nezapomenutelné vzpomínky.
§13 Jednacími jazyky jsou Angličtina, Čeština, Slovenština, Valaština, Hanáčtina, Polština, Staročeština, Brněnský argot, Horňáčtina a Dolňáčtina a všechny euroasijské jazyky.

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama