Dny evropského dědictví v GASKu Kutná Hora Jagellonská

Po oba dny oslav Dnů evropského dědictví (8. – 9. 9. 2012) je připraven v rámci výstavy Europa Jagellonica v GASK bohatý doprovodný program.

Můžete navštívit sítotiskovou dílnu, komentované prohlídky s lektory a odborníky nebo koncert středověké hudby. Dále budete moci na vybraných dílech výstavy sledovat revoluční historický moment, který se udál přímo v Kutné Hoře. Putování výstavou s drobnými úkoly vám zpestří bádání, které můžete završit výtvarnou aktivitou.

sobota 8. 9. 2012

Reklama

11.00 – 19.00 hodin Sítotisková dílna
Staňte se živým středověkým výtvarným dílem! Přineste si vlastní trička a tašky, vyberte si z nabídky jagellonského umění a nechte se potisknout. Dílnu povede umělec Martin Dufek.

13.00 a 15.00 hodin Komentované prohlídky k výstavě
Hodinová prohlídka s lektorkou Annou Maixnerovou vám představí nejdůležitější díla výstavy.
Cena: zdarma k platné vstupence / Doba trvání: 60 – 75 min. / Místo setkání: v předsál výstavy EJ

16.00 hodin Skutečná přítomnost. Středověký obraz mezi ikonou a virtuální realitou (Milena Bartlová)
Experimentální výklad představí vybraná umělecká díla z výstavy Europa Jagellonica vždy ve dvojici s moderním dílem ze stálé sbírky GASK. Návštěvníci budou mít možnost uvažovat o starém umění z nezvyklého úhlu a rozpoznávat v něm některé základní problémy, společné starému i novému umění.
Cena: zdarma k platné vstupence / Doba trvání: 60 min. / Místo setkání: v předsálí výstavy EJ

15.00 – 18.00 hodin Koncert středověké hudby
Objevte kouzlo spojení obrazu a hudby! Prohlubte si zážitek ze středověkého výtvarného umění poslechem dobové hudby. Instrumentalista Tomáš Najbrt zahraje na středověké a
renesanční nástroje přímo na výstavě Europa Jagellonica a svou hudební pouť završí malým koncertem v konferenčním sále výstavy.

Dny evropského dědictví

24. září 1483 se předáci katolických stavů pokusili o mocenský zvrat v Praze a hodlali k porážce kališníku využít též osoby Vladislava Jagellonského, hlásícího se vždy k římské církvi. Král nebyl proti, neboť zlomení utrakvistů a vítězství katolické strany by jistě otevřelo cestu k narovnání vztahů s římskou kurií a sňaly by z Království českého příhanu „kacířské“ země. Zpráva o připravovaném převratu byla ovšem vyzrazena a radikální utrakvisté měli možnost reagovat mocným protiútokem.
Úplatní a zároveň s katolíky sympatizující konšelé byli za dramatických okolností, při nichž nechyběly ani defenestrační scény, pobiti nebo popraveni. Převrat v Praze přispěl k omezení panovnické moci a zabránil obnovení předhusitských poměrů. 6. října 1483 uzavřely tři pražské obce smlouvu o jednotě a společném postupu, která přinesla nadvládu kališnické konfese.
Král Vladislav II. Jagellonský 24. září roku 1484 v Kutné Hoře uzavřel s pražskými městy smlouvu, kterou potvrdil jejich požadavky uhájené po pražském převratu v září 1483. Tímto aktem byly ukončeny letité konflikty mezi katolíky a radikálními kališníky a zároveň byla otevřena jednání o náboženském míru.
Následná jednání vedla k uzavření tzv. Kutnohorského náboženského míru v Kutné Hoře v březnu 1485, kdy kališnická i katolická víra byly zrovnoprávněny a na 31 let byl vyhlášen náboženský mír v zemi. Tato smlouva uzavřela dlouholeté náboženské spory v Čechách a znamenala definitivní tečku za husitskými válkami.

neděle 9. 9. 2012

10.00 – 14.00 Středověké putování městem Kutná Hora
Pojďme si společně připomenout a objevit kutnohorské památky, ve kterých se původně nacházely obrazy, sochy a umělecké předměty z výstavy Europa Jagellonica. S předním
odborníkem na Kutnou Horu, Alešem Pospíšilem z Národního památkového ústavu, se zaměříme především na architekturu kostelů a měšťanských domů v době jagellonské.
Navštívíme chrám sv. Barbory, kostel sv. Jakuba, kostel Panny Marie Na Náměti, … A projdeme středověkým městem.
Max. počet ve skupině je 30 osob. Rezervace míst na [email protected] / Cena: zdarma/ Doba trvání: 240 min. / Místo setkání: 10.00 před GASKem (vstup do Barborské ulice)

14.00 Architektonická procházka po Kutné Hoře

Komentovaná prohlídka výstavy s lektorem Milanem Matějkou spojená s prohlídkou města a návštěvou chrámu sv. Barbory a kostela Panny Marie Na Náměti.
Cena: vstupné + 50 Kč / Doba trvání: 150 min. / Místo setkání: v předsálí výstavy EJ

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama