Colorito – výstava benátského malířství v Brně

Malířství v Benátkách 16. až 18. století z moravských a slezských sbírek

Výstava potěší zejména milovníky Itálie, obzvláště Benátek, a italského umění vůbec. Obrazům benátského původu, které uchovávají moravská a slezská muzea a zámecké sbírky, byla totiž až doposud věnována jen malá pozornost. Uměleckohistorického zpracování a vystavení se dočkala pouze nejvýznamnější a zároveň nejpopulárnější díla, mnohé však zůstalo skryto nejen v depozitářích, ale i v zapadlých koutech zámeckých expozic, kudy procházejí návštěvníci bez většího zaujetí. Několikaletý výzkum zámeckých kolekcí přinesl velmi zajímavé objevy, které budou na výstavě vůbec poprvé prezentovány nejen laické, ale také odborné veřejnosti.

Reklama

Benátské obrazy z Moravy a Slezska pocházejí z mnoha rozdílných, avšak převážně aristokratických sbírek. Některé sahají svou genezí hluboko do minulosti, mnohé vznikly až v 19. století a u jiných bohužel nelze sběratelský původ dohledat. Díla vybraná pro tuto výstavu pocházejí nejen z nejstarších, ale i z nejkvalitnějších sbírek, které mnoho let vlastnili Lichtenštejnové, Kaunitzové, Widmannové, Habsburkové, Silva Taroucové nebo např. Kleinové z Vízmberka.

Studium benátských obrazů na území Moravy a Slezska si vyžádalo nemalé ?nanční náklady, neboť některá díla bylo nutné zrestaurovat, aby mohla být vůbec vystavena. Restaurátorské průzkumy  pak mnohdy poskytly důležité informace pro uměleckohistorickou analýzu a kritické zhodnocení děl, z nichž mnohá, jak se ukázalo, patří k mistrovským dílům benátského malířství.

Pro benátské malířství 16.-18. století se stala příznačná široká mnohovrstevnatost témat a stylů pramenící z jedinečnosti politického, společenského a kulturního klimatu města na laguně. Obrazům s náboženskými náměty, s mytologiemi, historiemi, alegoriemi, vedutám a capricciím, obrazům s erotickým podtextem, se všudypřítomným tématem smrti, s barokními mukami, úzkostmi a nepokoji odpovídaly četné návraty v podobě „neostylů“, caravaggiovský a riberovský naturalismus a různé manýry výstřednosti, zběsilosti, nostalgie, melancholie, zhmotněných nočních můr a prostorové centrifugální dynamiky. Takové obrazy však nevznikaly pouhou náhodou – jejich tvůrci se mnohdy řídili vkusem urozených objednavatelů, současnými literárními trendy v poezii a dramatu, volnomyšlenkářskými hnutími a dalšími faktory.

Obrazy shromážděné pro výstavu nebudou vytvářet chronologickou řadu podle doby jejich vzniku, ale budou rozděleny do několika tematických celků, které vyplynuly nejen z materiálu samého, nýbrž i z historické danosti.

Datum konání:
17/11/2011 – 20/5/2012

Kurátor:
Zdeněk Kazlepka

Vstupné:
80/40 Kč, rodinné 170 Kč, skupinové 30 Kč/os

Adresa:
Místodržitelský palác
Moravské náměstí 1a
Brno

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama